La web de Lindy Hop Day Catalunya fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.

Curiositats - Lindy Hop Day Catalunya

Curiositats

CURIOSITATS
Músics
- Per un gran músic de jazz com Count Basie, un dels inqüestionables genis d’aquesta música, el jazz era sobre tot ritme, swing, impuls vital. Així ho va dir en una ocasió: 'Si toques una melodia de jazz i les persones no mouen els peus, no la toquis més'

- El pianista Fats Waller a qui li van pregunta: “Senyor Waller, que és el ritme?:. 'Senyoreta, si vostè m’ho pregunta es per que no el te'

* Frases extretes del llibre 'Historias curiosas de Jazz' de Lawrence Lindt Great_Day_in_Harlem
Articles
Llibres